ยายบัว https://karma.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-09-2015&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-09-2015&group=1&gblog=38 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจะได้ดื่มกาแฟสดให้ทันเวลาไปทำงานทุกเช้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-09-2015&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-09-2015&group=1&gblog=38 Mon, 07 Sep 2015 2:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-04-2015&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-04-2015&group=1&gblog=37 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Over 60]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-04-2015&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-04-2015&group=1&gblog=37 Thu, 30 Apr 2015 8:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=36 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนนอนควรจะกินหรือไม่ควรกิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=36 Sun, 26 Apr 2015 21:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=35 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตยามแก่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=26-04-2015&group=1&gblog=35 Sun, 26 Apr 2015 6:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=17-03-2011&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=17-03-2011&group=1&gblog=34 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ชาวญี่ปุ่นใช้รับมือกับภัยธรรมชาติร้ายแรงที่สุดในรอบศตวรรษ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=17-03-2011&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=17-03-2011&group=1&gblog=34 Thu, 17 Mar 2011 21:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=33 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบรวมภาพ Tsunami ญี่ปุ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=33 Wed, 16 Mar 2011 19:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=32 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงฉ่อยขำกลิัง ภาค ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=16-03-2011&group=1&gblog=32 Wed, 16 Mar 2011 19:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-03-2011&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-03-2011&group=1&gblog=31 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงฉ่อย ขำจนน้ำตาเล็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-03-2011&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-03-2011&group=1&gblog=31 Tue, 08 Mar 2011 19:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-03-2011&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-03-2011&group=1&gblog=30 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครก๊ได้ที่คิดถึงแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-03-2011&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-03-2011&group=1&gblog=30 Fri, 04 Mar 2011 16:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=19-02-2011&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=19-02-2011&group=1&gblog=29 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้นรำลดนน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=19-02-2011&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=19-02-2011&group=1&gblog=29 Sat, 19 Feb 2011 17:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=13-02-2011&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=13-02-2011&group=1&gblog=28 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Yasi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=13-02-2011&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=13-02-2011&group=1&gblog=28 Sun, 13 Feb 2011 14:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=27 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้นรำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=27 Fri, 11 Feb 2011 6:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=26 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[อียิปต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=26 Fri, 11 Feb 2011 5:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=25 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Australia battles more natural disasters ภัยธรรมชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=11-02-2011&group=1&gblog=25 Fri, 11 Feb 2011 5:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=10-02-2011&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=10-02-2011&group=1&gblog=24 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Tropical Cyclone Yasi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=10-02-2011&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=10-02-2011&group=1&gblog=24 Thu, 10 Feb 2011 13:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=23 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[More Floods in Australia Following Cyclone Yasi น้ำท่วมออสเตรเลีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=23 Mon, 07 Feb 2011 13:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=22 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกไก่ โอบามา ยังแวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=07-02-2011&group=1&gblog=22 Mon, 07 Feb 2011 4:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=21 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[พายุเข้าที่ Toowoomba Australia]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=21 Sun, 06 Feb 2011 8:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=20 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ควันหลงจาก Cyclone Anthont and Yasi in Melboourne]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=06-02-2011&group=1&gblog=20 Sun, 06 Feb 2011 8:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=19 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเพลงให้สบายใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=19 Sat, 05 Feb 2011 17:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=18 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Michael jackson Pepsi Generation]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=18 Sat, 29 Jan 2011 14:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=17 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Banned Toyota Commercial]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=17 Sat, 29 Jan 2011 14:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=16 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Cyclone Yasi 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=05-02-2011&group=1&gblog=16 Sat, 05 Feb 2011 14:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-02-2011&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-02-2011&group=1&gblog=15 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Cyclone yasi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-02-2011&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-02-2011&group=1&gblog=15 Fri, 04 Feb 2011 4:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-01-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-01-2011&group=1&gblog=14 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Funny Music Video]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-01-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=30-01-2011&group=1&gblog=14 Sun, 30 Jan 2011 14:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=13 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Banned NIKE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=13 Sat, 29 Jan 2011 21:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=12 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Airplane Accident]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=12 Sat, 29 Jan 2011 21:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=11 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Banned Commercial Levi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=11 Sat, 29 Jan 2011 21:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=10 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Funniest Commercial Forever]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=10 Sat, 29 Jan 2011 21:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองใส่รูปใน comment]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 Tue, 08 Feb 2011 16:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=15-12-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=15-12-2010&group=2&gblog=4 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Bamiyan Giant Buddha]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=15-12-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=15-12-2010&group=2&gblog=4 Wed, 15 Dec 2010 21:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-12-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-12-2010&group=2&gblog=3 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-12-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=04-12-2010&group=2&gblog=3 Sat, 04 Dec 2010 16:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=9 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Funniest Commercila]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=9 Sat, 29 Jan 2011 21:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=8 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=8 Sat, 29 Jan 2011 20:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=7 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Funny Thai Commercial]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=7 Sat, 29 Jan 2011 20:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=6 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Paul McCartney & Michael Jackson]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=6 Sat, 29 Jan 2011 20:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=5 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Pepsi Commercial]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=29-01-2011&group=1&gblog=5 Sat, 29 Jan 2011 20:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=4 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Snap Shot]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=4 Fri, 28 Jan 2011 23:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=3 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[My Ball]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=28-01-2011&group=1&gblog=3 Fri, 28 Jan 2011 23:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=27-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=27-01-2011&group=1&gblog=2 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[กอริลล่าเดินด้วยขาหลัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=27-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=27-01-2011&group=1&gblog=2 Thu, 27 Jan 2011 16:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=20-09-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=20-09-2010&group=1&gblog=1 https://karma.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai Restuarant]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=20-09-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karma&month=20-09-2010&group=1&gblog=1 Mon, 20 Sep 2010 9:18:50 +0700